Zakładanie firmy w Niemczech

Obywatele polscy bardzo chętnie korzystają ze wszystkich możliwości jakie się otworzyły po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej. Dotyczy to przede wszystkim możliwości podejmowania legalnej pracy o raz zakładania działalności gospodarczej. W celu intensyfikacji sprzedaży dóbr i usług oraz uzyskiwania wyższych dochodów wiele firm przeniosło działalność z Polski do Niemiec. Wielu dotychczasowych pracowników zdecydowało się na samozatrudnienie.

Formalności związane z założeniem Gewerby w Niemczech

założenie działalności gospodarczej w niemczechPo wejściu Polski do Unii Europejskiej, a w szczególności po wejściu w życie dyrektywy o swobodnym przepływie osób i usług założenie działalności gospodarczej w Niemczech stało się bardzo proste. Obywatele polscy mogą zakładać firmę na takich samych zasadach jak rodowici mieszkańcy Niemiec. Podstawową kwestią do załatwienia przed złożeniem wniosku o wpis do niemieckiego rejestru działalności gospodarczej jest skoncentrowanie wysiłków na zdobyciu lokalu, który będzie siedzibą naszej przyszłej firmy. Należy pamiętać by odpowiadał on pod względem wyposażenia profilowi przyszłej działalności. Warto również postarać się o zameldowanie w Niemczech gdyż umożliwi to korzystanie w pełni ze wszystkich ulg podatkowych. Miejscem składania wniosku o wpis do rejestru jest Gewerbeamt lub jego odpowiednik w miejscowościach, w których takiego urzędu nie ma. Do Gewerbeamt udajemy się z dowodem tożsamości oraz z kwotą około 30 euro (istnieją różnice w wysokości opłat w zależności od Landu) w celu złożenia wniosku. Wizyta trwa zaledwie kilka minut i możemy się cieszyć z posiadania własnej firmy. Gewerbeamt powiadamia automatycznie urząd statystyczny, izbę rzemieślniczą oraz urząd skarbowy o zarejestrowaniu nowego podmiotu gospodarczego. Aby zamknąć proces zakładania firmy należy wypełnić otrzymany z urzędu skarbowego formularz o wszystkie dane kontaktowe, a w szczególności należy określić wysokość przewidywanych obrotów w nadchodzącym roku podatkowym. Ma to ogromne znaczenie dla płaconych w przyszłości podatków.

Inną ważną kwestią jest określenie czy prowadzony rodzaj działalności będzie nas obligował do płacenia składek do Izby Rzemieślniczej. Wykaz zawodów objętych koniecznością płacenia składek dostępny jest na stronach internetowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości można skorzystać z usług wielu firm doradczych, które pokierują właściwie wszystkim co dotyczy kontaktów z poszczególnymi urzędami.