Ustawienia rodzinne w psychoterapii

Metoda Berta Hellingera (1925-2019), niemieckiego psychoterapeuty, polega na założeniu, że źródłem problemu może być wzajemne oddziaływanie na siebie członków rodziny (również tych nieżyjących) oraz nadmierna odpowiedzialność za ważne wydarzenia w historii rodziny, którą to odpowiedzialność klient nieświadomie bierze na siebie. Ustawienia mają na celu przeżycie kontaktu z kluczowymi osobami z rodziny i oddanie im tej odpowiedzialności.

Przebieg ustawień według Hellingera

ustawienia hellingerowskieTerapia zwykle trwa przez kilka dni po parę godzin dziennie, tym różnią się ustawienia hellingerowskie od innych metod, że proces zachodzi szybko. Pacjenci spotykają się i kolejno omawiają swoje problemy. Przekazują też terapeucie ważne informacje z życia rodziny, istotne są wszelkie przeżyte traumy, wypadki, choroby, przedwczesne smierci itp. Następnie terapeuta wybiera z grupy osoby, które będą odgrywały rolę poszczególnych osób z rodziny pacjenta, to znaczy ustawia system rodzinny. Osoby te zaczynają odczuwać to, co odgrywana przez nich postać czuje w tym systemie. Klient może porozmawiać z każdą z tych osób na temat jej i swoich przeżyć, co pomaga osiągnąć większą świadomość i uwolnić się od tych przeżyć, więzi z przodkami, którzy przenieśli na swoich potomków swoje niedokończone sprawy i traumatyczne przeżycia. Hellinger studiował przez pewien czas filozofię i pedagogikę, ale większość swojej wiedzy wyniósł z pobytu w plemieniu Zulusów, gdzie spędził szesnaście lat. To stamtąd wyniósł przekonanie, że obca osoba, ustawiona w odpowiedni sposób, będzie miała dostęp do przeżyć odgrywanej postaci, gdyż każdy z nas wzajemnie na siebie oddziałuje poprzez energię i może być ona nakierowana na cel i wykorzystana. W ten sposób, właściwie bez użycia jakiejkolwiek analizy, czy interpretacji, możliwy jest bardzo silny wgląd oraz przemiana, dlatego ustawieniom przypisuje się dużą skuteczność. 

Hellinger spotykał się z krytyką środowisk naukowych, natomiast faktem jest, że wiele klientów potwierdza pozytywne działanie i rozwiązanie dręczącego ich problemu. Pytanie tylko, czy jest to efekt placebo, manipulacja, czy rzeczywista poprawa. Jednakże istnieje wiele nurtów i metod w psychoterapii i każdy musi spróbować sam, co zadziała w jego przypadku. Ustawienia nadal nie tracą na swojej popularności, co jest wystarczającą rekomendacją.