Sposób na zatrzymanie egzekucji

Bardzo często, gdy przeciwko nam prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, którego celem jest odzyskanie konkretnej należności na rzecz wierzyciela podejmujemy czynności, które mogą sprowadzić się do tego, że chcemy uniknąć tego rodzaju odpowiedzialności. W związku z tym za wszelką cenę będziemy chcieli szukać sposobu na podjęcie tego rodzaju działań.

Skuteczne wstrzymanie postępowania egzekucyjnego

wstrzymanie egzekucji komorniczychTak naprawdę nie jest to trudna rzecz. W wielu wypadkach konieczne jest zwrócenie się do sądu z wnioskiem o pozbawienie tytułu wykonawczego prawomocności. Oczywiście brzmi to dość skomplikowanie, ale w praktyce konieczne jest złożenie do sądu odpowiedniego pisma, w którym wskażemy powody, dla których dany wyrok sądowy, na podstawie którego komornik prowadzi egzekucję jest nieważny. Z uwagi na fakt, że wymaga to odrobiny wiedzy, a także umiejętności sporządzenia fachowego pisma konieczne może być skorzystanie z pomocy prawnika. To dzięki jego poradom i faktycznej pomocy możemy liczyć na wstrzymanie egzekucji komorniczych. Poza pozbawieniem wyroku sądowego mocy można dodatkowo złożyć skargę na czynność komornika. Warto jest jednak pamiętać o tym, że złożenie takiej skargi nie powoduje usunięcia dokonanych przez komornika czynności, a dodatkowo musimy opłacić koszt rozpoznania takiej skargi, który wynosi sto złotych. 

Dlatego też warto się zastanowić nad tym, czy podjęcie tego rodzaju działań jest niezbędne. Biorąc pod uwagę stawki prawników za tego rodzaju usługi, a także fakt, że ten dług może do nas wrócić, to w takim wypadku warto jest spłacić zadłużenie poprzez regularną wpłatę komornikowi określonych kwot pieniędzy. Sprawi to, że nasz dług realnie zacznie się zmniejszać, a odsetki nie będą aż tak wysokie, jak mogłoby się nam wydawać.