Piękne książki ze sztuką polską

Historia sztuki sięga zamierzchłych czasów. Już w jaskiniach w Nazca odkryto malowidła, które pokrywają ściany jaskiń. Próby upamiętnienia czegoś lub zapisania towarzyszyły ludziom od dawna. Wydaje się, iż ten sposób symbolicznego wyrażania myśli, zdarzeń, przekonań, z czasem przerodził się w złożony system komunikacji, którym jest język. Malarstwo, czy rzeźba stanowią tylko jedną z form ekspresji, zarówno ideologicznych, osobowych, jak też artystycznych. Na przestrzeni lat obie te dziedziny sztuki przechodziły metamorfozę, przeżywały swój rozkwit, a efektem tego są zdumiewające do dziś dzieła największych mistrzów. 

Sztuka polska XX wieku

książka o polskiej sztuce XX wiekuTakże w polskiej historii napotkać można szereg utalentowanych artystów, którzy na przestrzeni lat stworzyli wiekopomne dzieła. Znajomość najważniejszych z nich, jak również postaci samych twórców świadczy o dobrym guście, wszechstronnych zainteresowaniach, jak również dobrze widziana jest w pewnym kręgach. Dlatego książka o polskiej sztuce XX wieku jest jedną z obowiązkowych pozycji w domowej biblioteczce. Przede wszystkim sam XX wiek to burzliwy okres, zarówno dla historii świata, jak też polski. Artyści, którzy pragnęli podkreślić wagę pewnych wartości, jak również wyrazić swój sprzeciw, wykorzystywali w tym celu sztukę. Wiek XX w malarstwie charakteryzuje się rosnącą liczbą eksperymentów malarskich, których efektem są kierunki takie, jak suprematyzm, kubizm, ekspresjonizm, czy abstrakcjonizm. W okresie tym rozwijał się także hiperrealizm, który określany jest także fotorealizmem. Tak szerokie bogactwo stylów, technik malarskich, artystycznych środków wyrazów znalazło swoje odbicie także w sztuce polskiej. Dlatego duża liczba artystów XX wieku sięgała po szereg z dostępnych możliwości, samodzielnie poszukując swojej twórczej drogi.

Efektem tego jest duża liczba dzieł, które można także podziwiać w muzeach, jako te najbardziej reprezentatywne, czy znaczące dla sztuki ubiegłego wieku. Uderzająca jest przede wszystkim różnorodność dzieł, wpływ historii na kształtowanie się sposobu przekazu, jak również poruszana tematyka, która związana była ze zmianami geopolitycznymi, socjologią, jak również innymi sferami. Wiele z dzieł do dzisiaj pozostawia szerokie pole do ich interpretacji.