Oprogramowanie systemów komputerowych

 

Narzędzie programistyczne jakim jest oprogramowanie to zestaw programów komputerowych, procedur oraz ewentualnie odpowiedniej dokumentacji i danych istotnych dla funkcjonowania systemu komputerowego. W slangu komputerowym często używa się słowa „software”, które w tym znaczeniu po raz pierwszy zostało użyte w artykule Johna Tukeya, matematyka z Uniwersytetu Princeton, w 1958 roku, w American Mathematical Monthly magazine.

Pochodzenie i rozwój oprogramowania

oprogramowanie waproPierwsza teoria dotycząca oprogramowania została zaproponowana przez angielskiego matematyka Alana Turinga w 1936 roku w jego eseju „On computable numbers with an application to the Entscheidungsproblem”. Stworzył on tzw. maszynę Turinga, matematyczny model abstrakcyjnej maszyny zdolnej do wykonywania sekwencji podstawowych operacji, które przenoszą maszynę z jednego stanu do drugiego. Główną ideą było matematyczne udowodnienie, że dany stan systemu można zawsze osiągnąć poprzez sukcesywne wykonywanie skończonego zbioru elementarnych poleceń (programów) ze stałego zbioru poleceń. Pierwsze komputery elektroniczne z lat 40. XX wieku były przeprogramowywane poprzez przełączanie przełączników i ponowne podłączanie kabli, co wymagało głębokiego zrozumienia ich wewnętrznej struktury. Do takich maszyn należał w szczególności ENIAC (który został później zmodyfikowany). Pierwszy program (oprogramowanie wapro), zapisany w pamięci komputera opracowanego pod kierunkiem J.R. Womersleya i z udziałem Alana Turinga, został uruchomiony 21 czerwca 1941 roku. Aby ułatwić programowanie, firma Turing wynalazła system skróconego kodowania, który wykorzystuje sekwencję znaków telegraficznych wydrukowanych na taśmie perforowanej do przedstawienia binarnego kodu maszyny.

Jeden z pracowników Turingu, John Mochley, został później (wraz z Johnem Presperem Eckertem) menadżerem i założycielem Eckert-Mauchly Computer Corporation, która opracowała komputery takie jak BINAC czy UNIVAC i zleciła swoim pracownikom stworzenie tłumacza formuły algebraicznej. Chociaż ten ambitny cel nie został osiągnięty w latach 40. ubiegłego wieku, Mochley poprowadził rozwój tak zwanego „Short Code”, w którym operacje i zmienne były kodowane w dwuznakowych kombinacjach. Kod skrócony został wdrożony przy użyciu tłumacza ustnego.