Oferta niezbędnych szkoleń okresowych

Szkolenia okresowe są prowadzone w formie kursu okresowego albo w formie cyklu zajęć. Zgodnie z programem obejmuje on 35 godzin zajęć teoretycznych, które są realizowane w blokach programowych dla katergorii C, C+E, C1 i C1+E albo D, D+E, D1 i D1+E. W ramach szkolenia 21 godzin jest prowadzonych w ramach modułów obowiązkowych modułów szkolenia okresowego, natomiast 14 godzin zajęć w ramach modułów wybranych dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy. Co jeszcze warto wiedzieć?

Decydujemy się na niezbędne szkolenia okresowe

niezbędne szkolenia okresowe w chorzowieSzkolenie okresowe powinno zostać zrealizowane w ciągu pięciu lat, jednorazowo jednak nie mniej, niż jeden moduł szkolenia. Jeżeli zainteresowały nas niezbędne szkolenia okresowe w chorzowie znajdziemy odpowiednie oferty. Zakres tematyczny szkolenia oraz czas trwania modułów są dokładnie określone w przepisach. Pierwszy moduł to moduł obowiązkowy, który ma na celu przypomnienie wiedzy z zakresu tematyki obejmującej kwalifikacje wstępną. Trwa on 21 godzin, w tym 7 godzin z racjonalnej jazdy z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, 7 godzin ze stosowania przepisów, a także 7 godzin z zakresu bezpieczeństwa, obsługi oraz logistyki. Drugi moduł obejmuje temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i trwa 7 godzin, a trzeci moduł to czynnik ludzki w przewozie drogowym, również trwający 7 godzin. Znacznym udogodnieniem dla kursantów bywa możliwość odbywania części teoretycznej szkolenia przy pomocy e-learningu. Wymaga to jednak upewnienia się, czy dany ośrodek szkolenia korzysta z takiej formy nauki. Wtedy ćwiczenia prowadzone są pod nadzorem wykładowcy przy użyciu komputera. Po zapoznaniu się z materiałem obejmującym kurs oraz zaliczeniu wszystkich ćwiczeń weryfikujących wiedzę, uzyska świadectwo kwalifikacji zawodowej. Jest to dokument, który wydaje ośrodek szkoleniowy.

Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest wydawane na podstawie zaliczenia całego materiału szkoleniowego, a także pozytywnego zaliczenia ćwiczeń sprawdzających znajomość modułów lekcyjnych. O fakcie tym ośrodek szkolenia ma obowiązek w ciągu 21 dni powiadomić CEPIK. Fakt ukończenia szkolenia okresowego jest potwierdzany na prawie jazdy poprzez wpis kodu 95 przy odpowiedniej kategorii prawa jazdy. Warto więc przed rozpoczęciem szkolenia okresowego zapoznać się dokładnie z wszystkimi procedurami.