Niepowtarzalne właściwości kompensatorów ciśnienia

 

Dostępne u producentów kompensatory są przeznaczone do utrzymywania stałego poziomu ciśnienia już za głównym zaworem, niezależnie od powstających wahań. Mają one za zadanie zabezpieczać całą instalację przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Warto wiedzieć, że każda prawidłowo wykonana instalacja powinna być wyposażona w kompensatory, które zapewniają jej odpowiednią sprawność. W jakich przypadkach warto stosować kompensatory ciśnienia? Jakie są ich najważniejsze zalety stosowania oraz jakie modele wybrać?

Zastosowanie skutecznych kompensatorów

kompensator ciśnieniaZmiany w poziomie ciśnienia mogą być spowodowane różnorodnymi czynnikami i mogą także wynikać z nieprawidłowo zaprojektowanej instalacji wodociągowej. Często jednak wahania występują bez względu na jej stan, na przykład w nocy, kiedy to obniżony pobór powoduje podwyższone ciśnienie w rurach. Może to spowodować na przykład ich uszkodzenie, co będzie się wiązało z istotną awarią, a dodatkowo narazi nas na niepotrzebne koszty. Defektom mogą bowiem ulec zarówno połączenia elastyczne, jak i złącza. Dodatkowo regulatory ciśnienia pozwalają na zmniejszenie poziomu zużycia wody, wpływają na obniżenie hałasu w rurach, jeżeli występuje on po odkręceniu kranu. Warto wybrać wysokiej jakości kompensator ciśnienia. Powinien być zamontowany za wodomierzem oraz filtrem wody na głównym przewodzie zasilającym. Możemy je także instalować strefowo na przewodach podgrzewaczy czy zasobników. Rozwiązanie to jest jednak rzadziej stosowane, głównie w przypadkach, kiedy dojście do głównego przyłącza jest niemożliwe. Należy również pamiętać o tym, aby montować zawory odcinające przed oraz za kompensatorem, co będzie umożliwiało łatwiejsze ustawienie i konserwację. Istotne jest to, aby urządzenie zostało zainstalowane w pozycji pionowej, a na jego korpus nie oddziaływały dodatkowe naprężenia spowodowane połączeniem.

Ze względu na fakt, że w sprzedaży jest wiele modeli kompensatorów ciśnienia, w czasie ich montażu należy stosować się do zaleceń producenta. Jedną z sytuacji, kiedy warto zdecydować się na takie rozwiązanie jest przypadek, gdy ciśnienie spoczynkowe w instalacji przekracza wartość pięciu barów. Ciśnienie w rurach powinno być dostosowane do możliwości poszczególnych urządzeń oraz systemów, które wchodzą w skład naszej instalacji. Jeżeli będzie zbyt wysokie, może skutkować uszkodzeniami czy nieprawidłowym funkcjonowaniem.