Najważniejszy sprzęt w laboratorium

Praca w laboratorium wiąże się z licznymi zagrożeniami. Dlatego też osoba, która ubiega się o pracę w takim miejscu zwraca szczególną uwagę na zabezpieczenia, które mają uchronić go w przyszłości przed wystąpieniem wypadku. Stworzenie właściwych warunków pracy to także obowiązek pracodawcy. Tym podnieść rangę swojego laboratorium i właściwie zadbać o zdrowie lub nawet życie swoich pracowników zaopatrują oni laboratoria w niezbędny sprzęt, którego nie brakuje na obecnym rynku.

Praca przy użyciu komory laminarnej

komora laminarnaW wielu laboratoriach można spotkać komorę laminarną. Urządzenie to jest szczególnie przydatne w miejscach, gdzie niezwykle ważna jest czystość analityczna. Patogeny lub drobnoustroje unoszące się w powietrzu mogą zmienić zawartość danej próbki laboratoryjnej. Tylko odpowiednio zabezpieczona i poddana właściwej analizie może dać ona wiarygodny wynik. Z kolei wiarygodność jest cechą bez której nie istnieje żadne laboratorium. Komora laminarna pozwala na osiągnięcie tego celu. Zapewnia ona odpowiednie środowisko do prowadzenia najwrażliwszych na czynniki zewnętrze analiz chemicznych. Możliwe jest to dzięki specjalistycznemu filtrowi HEPA przez który przechodzi powietrze wtłaczane do wnętrza komory. Jałowe powietrze płynie przepływem laminarnym, który nie wzburza cząsteczek z powierzchni próbki. Tym samym pracownik ma pewność, iż próbka nie zmieni swojego składu i analityk jest w stanie (o ile dobrze przeprowadzi analizę) precyzyjnie go określić. Komora laminarna chroni także pracownika przed wdychaniem szkodliwych związków na których codziennie pracuje. Jest to zapewnione dzięki przepływowi powietrza do wnętrza komory laminarnej. tym samym niebezpieczne substancje nie przedostają się do środowiska pracy. Różne typy komór laminarnych pozwalają także na wykonywanie najbardziej skomplikowanych analiz z zastosowaniem najgroźniejszych substancji.

Podsumowując, chcąc zapewnić swoim pracownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz zapewnić klientom  wiarygodne wyniki, koniecznie trzeba zaopatrzyć laboratorium w specjalistyczny sprzęt. Jednym z nich jest komora laminarna, bez której wiele analityków nie wyobraża sobie codziennej pracy. Ma on wiele zastosowań i pozwala na przeprowadzenie skomplikowanych analiz chemicznej o najwyższej czułości.