Metoda przewiertu sterowanego

Prace budowlane i inżynieryjne wymagają wprowadzania innowacyjnych technologii umożliwiających szybsze, tańsze, bezpieczniejsze i wielofunkcyjne realizowanie skomplikowanych inwestycji. Dlatego też producenci urządzeń budowlanych podejmują ścisłą współpracę z naukowcami w celu wypracowania nowoczesnych metod czego świetnym przykładem są przewierty sterowane wykorzystywane do budowy różnorodnych linii przesyłowych.

Przewiert sterowany innowacyjną metodą budowy rurociągów

innowacyjne przewierty horyzontalneStosowane obecnie coraz powszechniej innowacyjne przewierty horyzontalne są jedną z najlepszych metod budowy wszelkiego typu linii przesyłowych o charakterze grawitacyjnym, ciśnieniowym oraz linii energetycznych i telekomunikacyjnych. Technologia ta łączy w sobie elementy górnictwa naftowego z wykorzystaniem radiolokacji magnetycznej i elektromagnetycznej. Podstawową zaletą tej metody jest możliwość bezwykopowego ułożenia rurociągu po autostradami, drogami lokalnymi, liniami kolejowymi, ciekami wodnymi, terenami zielonymi bez konieczności wykonywania ingerujących w infrastrukturę i środowisko wykopów. Co za tym idzie uzyskuje się ogromne korzyści finansowe wynikające z braku konieczności odbudowy. Przewiert horyzontalny określany jest przez fachowców również jako sterowany, poziomy oraz HDD. Cechą charakterystyczną tej metody jest możliwość dokładnego sterowania głowicą wiercącą za pomocą urządzeń radiolokacyjnych. Operator wprowadza do gruntu głowicę zaopatrzoną w płytkę sterującą pod pewnym kontem po czym wykonuje zgodny z potrzebami inwestycji przewiert pilotażowy. Jest on następnie rozwiercany do do określonej średnicy przy czym jest to najczęściej proces wieloetapowy. Ostatnim etapem budowy rurociągu jest wprowadzenie do gruntu rur lub okablowania podczas kończącego rozwiercania. Metodą przewiertów sterowanych układa się linie przesyłowe o długości nawet kilkuset metrów i o dość dużych średnicach.

Przewierty poziome służą również do prac związanych z osuszaniem gruntu, odwadnianiem i odgazowaniem podziemnych ośrodków oraz wzmacnianiem skarp. Jest to technologia przyjazna środowisku naturalnemu co bardzo wpisuje się w obecne trendy ekologiczne. Szczegółowe informacje na temat tej bardzo ciekawej metody znajdziemy na stronach firm prowadzących działalność w branży przewiertów horyzontalnych.