Legalny transport odpadów na terenie Włoch

Gospodarowanie odpadami jest trudnym zagadnieniem, z którym nie w pełni radzą sobie kraje europejskie, a Polska nie jest wyjątkiem. Pojawianie się dzikich wysypisk, rosnąca ilość śmieci, a także niski poziom odzysku odpadów są to główne problemy, z jakimi muszą się mierzyć poszczególne kraje. Jest to z drugiej strony potencjał biznesowy dla firm, które chciałyby się zajmować profesjonalnie transportem odpadów na terytorium Polski czy Unii Europejskiej. Jakie obowiązki spoczywają na właścicielach takich firm transportowych?

Decydujemy się na legalny transport odpadów

włochy - legalny transport odpadówPowołanie rejestru BDO miało za zadanie służyć zarówno organom inspekcji ochrony środowiska, ale jednocześnie uprościć proces uzyskiwania zgodny na transport odpadów. Wpis do rejestru BDO można uzyskać poprzez złożenie elektronicznego wniosku. W niektórych przypadkach konieczne może być także wniesienie odpowiedniej opłaty rejestrowej. Tyczy się to firm wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny czy elektroniczny, akumulatory, baterie czy pojazdy. Tyczy się to zarówno producentów, importerów, jak i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań. Pozwolenie na przewóz odpadów w Polsce uzyskuje się w oparciu o przepisy ustawy o odpadach. Tyczy się to jednak wyłącznie odpadów neutralnych, które nie są niebezpieczne. W tym drugim przypadku obowiązują dodatkowe przepisy, bardziej restrykcyjne. Również w przypadku planowanego transportu odpadów na terenie Unii Europejskiej, konieczne jest załatwienie specjalnych formalności. Jeżeli naszym miejscem docelowym są włochy – legalny transport odpadów jest związany z konkretnymi formalnościami. W tym celu warto skorzystać z usług firm zewnętrznych, które specjalizują się w uzyskiwaniu takiej zgody na transport i uzyskują na tym tle bardzo wysokie wyniki.

Należy mieć świadomość, że świadczenie usług przewozu odpadów na terytorium Polski bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia może być zagrożone karą finansowa wynoszącą od pięciu do dziesięciu tysięcy złotych. W przypadku krajów unijnych kwoty te bywają o wiele wyższe i mogą osiągnąć nawet setki tysięcy euro. Z tego względu warto zadbać o dopełnienie wszelkich formalności i jednocześnie uniknąć kar finansowych. Należy również wiedzieć, że nieznajomość przepisów nie będzie dla nas argumentem, aby uniknąć powyższych kar.