Firmy zajmujące się termowizją na terenie Warszawy

W celu optymalizacji zużycia energii w budynku kluczowe jest przeprowadzanie regularnych działań sprawdzających jego funkcjonowanie. Do nich można zaliczyć między innymi audyt energetyczny. Jego celem jest określenie sytuacji rzeczywistej, a także przekazanie informacji o możliwych do podjęcia działaniach usprawniających działanie obiektu. Szczególnie ważnym zagadnieniem jest zużycie energii.

Przykłady wykorzystania kamer termowizyjnych

termowizja warszawaTo zależy od wielu czynników. Jednym z najbardziej istotnych jest izolacyjność cieplna. Do sprawdzenia jej skuteczności wykorzystywana jest termowizja warszawa jest miastem, na terenie którego funkcjonuje wiele przedsiębiorstw świadczących usługi w tym zakresie. Dzięki wykorzystaniu kamery termowizyjnej możliwe jest sprawdzenie: ciągłości termicznej wieńców, poprawność montażu drzwi oraz okien, termicznej izolacyjności fundamentów czy poprawności wykonania izolacji poddasza. Samo badania jest przeważnie przeprowadzane w oparciu o normę PN-EN 13187. Na całość przedsięwzięcia składa się kilka zasadniczych etapów. Można tutaj wymienić: analizę dokumentacji technicznej budynku, przeprowadzenie badania kamerą termowizyjną, analizę uwag czy opis i analizę uzyskanych wyników. Następnie z badania sporządzany jest raport, w którym zawierają się zdjęcia wraz z komentarzem eksperta.

Na podstawie tego osoba zarządzająca obiektem może podjąć decyzje o podjęciu odpowiednich działań naprawczych. Ich wykonanie bardzo często prowadzi do obniżenia ilości mediów, które są potrzebne do codziennego funkcjonowania budynku. Na rynku funkcjonuje wiele profesjonalnych przedsiębiorstw, które są w stanie przeprowadzić pomiary. Dzięki temu osoby zainteresowane tematyką mogą bez problemu uzyskać wszelkie niezbędne do podjęcia ostatecznej decyzji informacje.