Elementy infrastruktury drogowej

Ze względu na coraz większe natężenie ruchu kołowego konieczne jest wdrażanie rozwiązań, które pozwolą zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu. Mowa tutaj o elementach infrastruktury, które będą chronić zarówno kierujących jak i pieszych. Ich rodzaj może być uwarunkowany w zależności od miejsca instalacji oraz pełnionej roli. Niemniej każdy jeden element musi posiadać określone właściwości.

Rodzaje barier ochronnych

bariery drogoweJest to potwierdzane specjalistycznymi badaniami, które muszą zostać wykonane w laboratorium akredytowanym. Dzięki temu można stwierdzić czy określone bariery drogowe są zgodne z obowiązującymi normami i aktami prawnymi. Na rynku dostępne są różne odmiany barierek, które są instalowane między innymi w pobliżu przejść dla pieszych. Specyficzną odmianą są bariery energochłonne, które są instalowane w celu odgrodzenia pasów ruchu czy na łuku drogi. W sytuacjach krytycznych bariera chroni pojazd oraz kierowcę przed wypadnięciem z drogi. Element ten musi wytrzymać duże przeciążenia co sprawia, że powinien być wykonany z wysokiej jakości materiałów. Zadaniem producenta jest wprowadzenie na rynek dobrej jakości elementów, które są w pełni wolne od wad fizycznych. Projektant infrastruktury drogowej musi z kolei wybrać takie modele, które pozwolą spełnić wymagania zawarte w aktualnych normach, rozporządzeniach czy ustawach.

Jak widać obecnie najważniejszą wartością jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego co wymusza stosowanie określonych rozwiązań technicznych. Jest to niezwykle istotne szczególnie jeśli chodzi o drogi po których każdego dnia przemieszczają się setki, a nawet tysiące pojazdów. Każda firma wykonawcza jest wybierana w przetargach co ma na celu wybranie jak najlepszego podmiotu, który będzie w stanie zainstalować elementy zgodnie ze sztuką.