Czym jest fobia?

Fobia to uporczywy, nadmierny, nierealistyczny strach przed przedmiotem, osobą, zwierzęciem, czynnością lub sytuacją. Jest to rodzaj zaburzenia lękowego. Osoba z fobią albo stara się unikać tego, co wywołuje strach, albo znosi go z wielkim niepokojem i cierpieniem. Jedynym rozwiązaniem jest leczenie fobii.

Uporczywa fobia i jej leczenie

leczenie fobii w WarszawieNiektóre fobie są bardzo specyficzne i ograniczone. Na przykład osoba może bać się tylko pająków lub kotów. W tym przypadku osoba żyje względnie wolna od lęku, unikając tego, czego się boi. Niektóre fobie powodują problemy w wielu różnych miejscach lub sytuacjach. Na przykład objawy akrofobii można wywołać patrząc przez okno biurowca lub przejeżdżając przez wysoki most. Strach przed ograniczoną przestrzenią może wywołać jazda windą lub skorzystanie z małej toalety. Osoby z tymi fobiami mogą potrzebować drastycznej zmiany swojego życia. W tym przypadku dobrym pomysłem będzie leczenie fobii w Warszawie, gdzie pracuje wielu doświadczonych specjalistów. W skrajnych przypadkach fobia może dyktować zatrudnienie danej osoby, lokalizację pracy, trasę dojazdu, zajęcia rekreacyjne i towarzyskie lub środowisko domowe. Ogromnym problemem jest fobia społeczna. Osoby z fobią społeczną boją się sytuacji społecznych, w których mogą zostać upokorzone, zawstydzone lub osądzone przez innych. Stają się szczególnie zaniepokojeni, gdy w grę wchodzą nieznane osoby. Strach może ograniczać się do występów, takich jak wykład, koncert lub prezentacja biznesowa. Lub może być bardziej uogólniony, tak że dana unika wielu sytuacji społecznych, takich jak jedzenie w miejscach publicznych lub korzystanie z publicznej toalety. Większość długotrwałych fobii zaczyna się później w życiu, zwłaszcza u osób po dwudziestce. Fobie u dorosłych zwykle utrzymują się przez wiele lat i rzadziej ustępują same, chyba że są leczone. Fobia może zwiększać ryzyko innych rodzajów chorób psychicznych, zwłaszcza innych zaburzeń lękowych, depresji i nadużywania narkotyków. Jest więc to bardzo niebezpieczna dolegliwość nierzadko rujnująca życie.

Wydaje się, że osoby, które były nieśmiałe lub samotne jako dzieci, lub które mają historię nieszczęśliwych lub negatywnych doświadczeń społecznych w dzieciństwie, wydają się bardziej podatne na rozwój tego zaburzenia. Chociaż większość fobii dziecięcych znika samoistnie, to te, które pozostają koniecznie trzeba leczyć. Znacznie utrudniają życie społeczne.