Bezpieczna utylizacja chemikaliów

 

Nauka i rozwój technologii zapewniają na co dzień człowiekowi wiele dobrodziejstw, jednak również generują odpady, które są niebezpieczne zarówno dla człowieka jak i dla środowiska, w którym żyje. Mogą powodować bezpośrednie zagrożenie zdrowia, a nawet życia. Szczególne niebezpieczeństwo wiąże się z kontaktem z chemikaliami nieznanego pochodzenia, które nie wiadomo jak sklasyfikować. Należy zatem zachować ostrożność, mając styczność z tego typu substancjami i odpadami.

Niebezpieczne odpadowe substancje chemiczne

utylizacja odpadów chemicznychGrupę odpadów chemicznych stanowią substancje chemiczne, które nie mogą być wykorzystane zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem, powstałe w wyniku badań lub eksperymentów, błędnie oznaczone lub bez oznaczenia, pozostałości chemiczne niewiadomego pochodzenia i tego typu odpady. Warto pamiętać, że niemal wszystkie odpadowe chemiczne są uznawane za niebezpieczne. Zwłaszcza trudne do określenia substancje, których reakcja w połączeniu z innymi jest nieprzewidywalna i potencjalnie niebezpieczna. Należy więc również zachować szczególną uwagę segregują odpady tego typu w celu ich utylizacji. Na polskim rynku działa wiele firm, które zajmują się neutralizacją odpadów chemicznych. Wymagają one więcej doświadczenia i szczególnej uwagi podczas procesów utylizacji, z racji na wysokie ryzyko skażenia środowiska. Dostępna utylizacja odpadów chemicznych może mieć miejsce jedynie po ich odpowiedniej segregacji, odbywa się to poprzez oddzielenie różnych typów odpadów, które mogą wdać się ze sobą w reakcję podczas składowania lub ich neutralizacji. Należy wtedy oddzielić przykładowo odpady ciekłe od stałych, reaktywne od palnych, kwasowe od zasadowych, i tak dalej. Warto wspomnieć, że nie tylko zakłady zajmujące się przeprowadzaniem badań, produkcją wyrobów chemicznych czy też firmy produkcyjne generują odpady chemiczne. Każde gospodarstwo domowe również przyczynia się do powstawania wielu odpadów chemicznych. Są to między innymi przeterminowane leki, zużyte resztkowe produkty do czyszczenia powierzchni, lakiery, rozpuszczalniki i farby.

Należy pamiętać, że te odpady również jak każde inne chemikalia nie mogą być zmieszane razem z odpadami komunalnymi. W przypadkach gdy nastąpi do nieprawidłowej segregacji i zostanie to wykryte, biura gospodarki odpadami oraz straże miejskie poszczególnych miejscowości mogą wyciągać konsekwencje w postaci nakładania kar finansowych.